torsdag 13 oktober 2011

Slutbesiktning

Slutbesiktningen av huset gick bra. En vecka innan slutbesiktningen hade vi en kontrollbesiktning där vi fick möjlighet att påpeka de fel/brister vi tyckte fanns. Det blev inte många anmärkningar på kontrollbesiktningen och slutbesiktningen gick hur bra som helst. Vi har under hela bygget haft en väldigt bra dialog med både Willa Nordic och Buildab och det var en viktig förutsättning för att slutresultatet blev som det är. Nu återstår "bara" att flytta in huset, det ser vi verkligen fram emot.
torsdag 8 september 2011

Rumskomplettering del 3 och markarbete

Nu har rumskompletteringen kommit ytterligare en bit. Fast inredning börjar komma på plats och värmeanläggningen är snart färdigkopplad. Samtidigt som det innre arbetet pågick, grävdes 400 m slang till markvärmen ner i trädgården och hårdgörning av ytor utfördes.


torsdag 25 augusti 2011

Rumskomplettering del 2

Då har det gått några dagar sedan rumskompletteringen började och nu börjar man se hur slutresultatet kommer att bli. Det är spännande och än så länge har det bara varit några mindre "problem" som måste lösas. Det är lätt hänt att ens tankar hur något ska se ut, inte riktigt blir så i verkligheten. Som tur är så har vi en entreprenör som ser "tankevurporna" och kommer med kreativa lösningar och en husleverantör som hjälper till när det behövs.